Jakie płaszcze ochronne stosować przy zabezpieczaniu izolacji przemysłowych ?

I tak na przykład, płaszcz ochronny może być wykonany z blachy ocynkowanej, aluminiowej, gładkiej, powlekanej, profilowanej, kwasoodpornej. Należy przy tym pamiętać, że wymienione typy niekoniecznie należą do odrębnych kategorii. Np. blacha ocynkowana może być jednocześnie powlekana (na ocynk nakładana jest wtedy specjalna farba).
To, czy płaszcz ochronny wykonany jest z blachy gładkiej, czy też profilowanej, zazwyczaj nie ma większego znaczenia, choć klient często życzy sobie jednego lub drugiego rodzaju faktury. Jeśli zaznacza taką potrzebę, stosujemy się do niej. W innym przypadku, domyślnym typem materiału jest blacha gładka. Najważniejszy panujący tu podział streszcza się zatem w trzech rodzajach blachy: to blacha aluminiowa, ocynkowana i kwasoodporna.Co do blachy aluminiowej, tworzy się ją ze stopów aluminium, i to takich, które wykazują się odpornością na wpływ wilgoci. Aluminium takie zostaje pokryte szeregiem ochronnych warstw, by nie zagroziły mu różne lotne związki chemiczne, jak np. kwasy beztlenowe lub wodorotlenki. Ta przemyślana konstrukcja sprawia, że płaszcz ochronny wykonany z blachy aluminiowej jest relatywnie kosztownym materiałem. Przy okazji jednak odznacza się najlżejszą wagą, w związku z czym często warto jest weń zainwestować.

Płaszcz ochronny z blachy kwasoodpornej – to brzmi nieźle. Dzięki zastosowaniu porcji niklu czy chromu (ale i innych domieszek, choćby miedzi, tytanu), przeciwstawia się kwasom mężnie. Dobrze jest jednak wiedzieć, że mimo silnej nazwy, płaszcz taki nie jest w stanie się oprzeć wpływowi kwasu siarkowego. Wszystkie natomiast mniej żrące od niego kwasy zostają dzięki takiemu płaszczowi zneutralizowane. Dlatego branża petrochemiczna, spożywcza czy chemiczna to królestwa płaszczów z blachy kwasoodpornej.

Są i płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej. Oznacza to oczywiście, że na stal budującą ów płaszcz nałożono uprzednio warstwę cynkową, która spełnia przede wszystkim funkcję antykorozyjną, czyniąc to skutecznie przez długie lata bez potrzeby konserwowania. Wszystko to dzięki świetnym właściwościom cynkowej powłoki, która – w konfrontacji z wodą i tlenem – wytwarza węglan cynku. To właśnie on

Materiały czy doświadczenie wykonawcy izolacji przemysłowych ? Cena czy jakość? Jakie są skuteczne metody i techniki izolacji systemów cieplnych i kotłowni?