Projektowanie w pełnym zakresie realizowanych robót