Projektowanie w pełnym zakresie realizowanych robót

Realizacja różnego typu inwestycji przemysłowych niesie za sobą nie tylko wyzwania związane z pracami budowlanymi, montażowymi i sanitarnymi, ale również te związane z właściwą izolacją zapewniającą efektywność energetyczną instalacji i budynków przemysłowych, izolacyjnością akustyczną oraz zabezpieczeniem antyogniowym. Współcześnie kwestie izolacji brane są pod uwagę już na etapie projektowania inwestycji, dzięki czemu istnieje możliwość odpowiedniego doboru materiałów w zależności od: rodzaju instalacji, koniecznej grubości i oczekiwanych parametrów z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego. Dotyczy to każdej sfery przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu chłodniczego, przetwórczego, ciepłownictwa i energetyki jak również przemysłu petrochemicznego i chemicznego.

Projektowanie w pełnym zakresie realizowanych robót

Projektowanie wszelkiego typu izolacji, w tym izolacji ciepłochronnych i zimnochronnych, wymaga zarówno odpowiedniej wiedzy jak i bogatego doświadczenia w tym zakresie. Dobrze zaprojektowane izolacje to gwarancja efektywnego zmniejszenia strat cieplnych, a tym samym ograniczenia kosztów energii. W dłuższej perspektywie to również zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, które w procesie produkcji wykorzystują energię cieplną lub urządzenia pracujące w niskich temperaturach.
W przypadku instalacji zimnochronnych ogromne znaczenie ma właściwe jej zaprojektowanie tak, by nie dochodziło do kondensacji i oblodzenia instalacji izolowanych.

Nie bez znaczenia jest także aspekt związany z izolacyjnością akustyczną i tym samym ograniczeniem hałasu do akceptowalnego p

oziomu. Pracujące maszyny emitują hałas zarówno na wysokich jak i niskich częstotliwościach, co może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia słuchu osób pracujących w ich pobliżu. Odpowiednio zaprojektowania i wykonana izolacja akustyczna niweluje ten problem. Co więcej, uwzględnienie projektu izolacji akustycznych już na etapie opracowywania inwestycji pozwoli na wykonanie i montaż już na etapie rozruchu linii.

Projektowanie w pełnym zakresie realizowanych robót

W ramach świadczonych usług oferujemy projektowanie izolacji przemysłowych ciepłochronnych i zimnochronnych, izolacji akustycznych, zabezpieczeń ogniochronnych ale również projektowanie w zakresie robót budowlanych niezbędnych do finalnego rozruchu i działania instalacji. Dysponujemy biurem projektowym, którego pracownicy posiadają bogate doświadczenie w projektowaniu wszelkiego typu instalacji przemysłowych, których projekty z powodzeniem zostały uruchomione i pracują zarówno w kraju jak i za granicą.

Nasze prace zarówno projektowe, jak i prace związane z realizacja zaprojektowanych izolacji są wykonywane dla przemysłu:

  • energetycznego,
  • paliwowego,
  • chemicznego,
  • stoczniowego,
  • budowlanego,
  • spożywczego.

Jesteśmy specjalistami w swojej branży, mamy doświadczenie oraz nieszablonowe podejście do realizowanych przez naszą firmę projektów. Realizowane przez nas, izolacje przemysłowe spełniają najwyższe standardy jakości. Stawiamy na innowacyjność, dzięki czemu jesteśmy w stanie dostarczać nowoczesne rozwiązania naszym Klientom. Jako firma IzoSerwis wyróżniamy się na rynku budowy izolacji przemysłowych otwartością na nowe wyzwania, trudne projekty, dzięki czemu współpracujemy z największymi markami w Polsce, jak i Europie.

Projektowanie w pełnym zakresie realizowanych robót

Zapraszamy do kontaktu.