Systemy HVAC

Systemy HVAC

IzoSerwis Izolacje przemysłowe

System HVAC to angielski skrót, w rozwinięciu brzmiący: heating, ventilation, air conditioning, czyli ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja i oznaczający zintegrowany system urządzeń z wyżej wymienionych branż. W ramach systemów HVAC wykonuje się również izolacje cieplne i zimnochronne instalacji wentylacyjnych, grzewczych i klimatyzacyjnych, a także izolacje przeciwpożarowych przewodów wentylacyjnych.

Warto zdać sobie sprawę, że omawiane systemy są odpowiedzialne za ponad 50% energii zużywanej w budynkach, dlatego ich właściwe zaprojektowanie jest tak ważne. Każdy budynek, z odpowiednim systemem HVAC, będzie dużo tańszy w eksploatacji.

HVAC (ang. Heating, Ventilation, Air Conditioning):

  • izolacje cieplne i zimnochronne instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, wody zimnej, ciepłej wody użytkowej
  • izolacje p. poż. przewodów wentylacyjnych
  • izolacje przejść instalacji przez granice stref p. poż. /oddzielenia p.poż w przegrodach budowlanych)

Zintegrowany system HVAC to system, w którym wszystkie składniki systemu klimatyzacji są do siebie dobrane w taki sposób, aby pracując jednocześnie, zapewnić optymalny komfort w pomieszczeniach, a także wymaganą wydajność, idąca w parze z wysoką sprawnością energetyczną. Integracja polega także na wzajemnym wpływaniu na siebie poszczególnych komponentów systemu. Agregat chłodniczy, pompy, systemy rozprowadzające powietrze oraz układy sterowania optymalizują skuteczność, trwałość oraz efektywność systemu, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji. W systemach HVAC niezwykle ważną rolę odgrywają regularne przeglądy, naprawy oraz odpowiedni serwis. Nie czekajmy, aż któraś część się zepsuje, gdyż wiąże się to z ryzkiem nieplanowanych wyłączeń oraz awarii.

Podczas wybierania systemu HVAC powinniśmy wziąć pod uwagę kilka czynników. Po pierwsze, liczy się dostępność serwisuczas reakcji na zaistniałą awarię, dostępność oryginalnych części zapasowych, a także regularność kontroli systemu, oferowana przez producenta. W zakres omawianego systemu wchodzą także izolacje przeciwkondesacyjne, akustyczne, przeciwogniowe kanałów wentylacyjnych, a także izolacje instalacji grzewczych oraz sanitarnych. Warto zastanowić się także nad izolacją rurociągów ciepłowniczych i zbiorników niskotemperaturowych.

Zalety HVAC

System HVAC posiada wiele zalet. Jego zainstalowanie pozwala obniżyć rachunki za energię, zapobiegnie kondensacji oraz zamarzaniu, a także zagwarantuje doskonałą izolację cieplną oraz akustyczną. Co niemniej ważne, zapewni ochronę użytkownikom budynków przed kontaktem z gorącymi powierzchniami.

System HVAC

Systemy HVAC