Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR)

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR)

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N) 

Cel : Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa przez okres 3 m-cy ( 07.2020 – 09.2020 )

Wartość projektu : 338 572,02 zł

Wkład funduszy europejskich: 338 572,02 zł

Jakub Kowalczyk , prezes Izoserwis zajął 1 miejsce w plebiscycie Głosu Wielkopolskiego