Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczamy i chronimy:konstrukcje stalowe,zbiorniki paliw,chemikaliów i wody,rurociągi,aparaty i urządzenia,instalacje przemysłowe i ciepłownicze, obiekty mostowe, blachy wymagające renowacji i in.