Izolacje przemysłowe rurociągów

Izolacje przemysłowe to podstawa zaoszczędzenia energii w stosowanych instalacjach branży energetycznej czy szeroko rozumianej branży przemysłowej.

Izolacje, które są przemyślanie zaprojektowane i precyzyjnie wykonane to jeden z najprostszych sposobów unikania strat ciepła, co z kolei przekłada się na zmniejszenie całkowitych kosztów energii.

Europejska i światowa polityka energetyczna zakłada wzrost efektywności i zwiększenie sprawności wszelkich układów generujących energię, ale także skupia się na strategii ograniczenia strat w energii. Oczywiście wpływ na to ma także zwiększone zainteresowanie ekologicznymi aspektami produkcji energii i dbaniem o środowisko naturalne, bowiem odpowiednio zaprojektowana izolacja ma znaczący wpływ na zredukowanie emisji CO2 oraz takich zanieczyszczeń jak tlenki azotu czy tlenki siarki. Im lepsza izolacja tym lepsze wykorzystanie wyprodukowanej energii i mniejsze zużycie paliwa potrzebnego do jej wytworzenia. Z samej definicji izolacje to nic innego jak sposoby zabezpieczenia sąsiadujących ze sobą elementów tak, by ograniczyć ich wzajemne na siebie oddziaływanie. Tak więc wyróżniamy izolacje termiczne (ciepło- i zimnochronne), hydroizolacyjne, akustyczne czy chemoodporne. Niemniej aktualnie bardzo duży nacisk kładzie się właśnie na izolacje termiczne. Faktem jest, że praw fizyki nie da się oszukać i trudno całkowicie wyeliminować straty ciepła pomiędzy punktami o różnych temperaturach, ale współcześnie stosowane techniki izolacji znacząco redukują straty.

Co więcej, odpowiednia izolacja wpływa nie tylko na zmniejszenie strat energii, ale często także na prawidłowe funkcjonowanie całej instalacji.

O doborze izolacji decyduje kilka czynników, spośród których najważniejsze warte wymienienia to: cieplne, techniczne, technologiczne i oczywiście także ekonomiczne.

Izolacja rurociągów w przemyśle niezależnie od branży jest jednym z istotnych elementów pracy całego układu fabryki, przepompowni paliw czy elektrowni.

Jednocześnie, aby zapewnić skuteczność izolacji przemysłowej powinny być spełnione między innymi takie kryteria jak: odpowiednie właściwości stosowanych materiałów izolacyjnych w zakresie uzyskania efektywności i stabilności cieplnej, niepodatność na zmiany temperatury, niska podatność na absorbcję wilgoci z otoczenia (poprzez zastosowanie tzw. płaszcza ochronnego), czy podatność na uzyskiwanie próżni. Aby izolacja była w pełni efektywna musi mieć także odpowiednią grubość oraz być wykonana zgodnie ze sztuką i najlepszą wiedzą w tym zakresie.

Naukowcy przewidują, że do roku 2030 zwiększy się znacząco zapotrzebowanie na energię cieplną (nawet o około 40%!) a jednocześnie wzrasta presja ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Prawidłowo zaprojektowane i wykonane izolacje mają na celu sprostanie rosnącym wymaganiom bowiem skutecznie redukują straty ciepła i tym samym wpływają na skuteczniejsze wykorzystanie już wyprodukowanej energii. To z kolei wpływa na zmniejszenie zużycia paliw stosowanych do wytworzenia potrzebnej energii i pożądaną redukcję emisji produktów pochodnych ich spalania.

Nasza firma wykonuje izolacje przemysłowe zarówno zimno- jak i ciepłochronne, różnego rodzaju izolacje akustyczne jak i izolacje wodochronne (zabezpieczenia antykorozyjne) stosując najlepsze w tym zakresie materiały i technologie.

Najwyższej jakości wykonawstwo gwarantuje zlecającym, że zastosowana izolacja w pełni sprosta stawianym jej wymogom.

Specjalizujemy się w wykonawstwie izolacji całych układów i rurociągów w każdym przemyśle.