Izolacje rurociągów w przemyśle

Izolacje rurociągów w przemyśle to podstawa zaoszczędzenia energii w stosowanych instalacjach branży energetycznej czy szeroko rozumianej branży przemysłowej.

Izolacje rurociągów, które są przemyślanie zaprojektowane i precyzyjnie wykonane to jeden z najprostszych sposobów unikania strat ciepła, co z kolei przekłada się na zmniejszenie całkowitych kosztów energii.

Izolacje rurociągów w przemyśle – efektywność instalacji

Europejska i światowa polityka energetyczna zakłada wzrost efektywności i zwiększenie sprawności wszelkich układów generujących energię, ale także skupia się na strategii ograniczenia strat w energii. Oczywiście wpływ na to ma także zwiększone zainteresowanie ekologicznymi aspektami produkcji energii i dbaniem o środowisko naturalne, bowiem odpowiednio zaprojektowane izolacje rurociągów mają znaczący wpływ na zredukowanie emisji CO2 oraz takich zanieczyszczeń jak tlenki azotu czy tlenki siarki. Im lepsze izolacje rurociągów tym lepsze wykorzystanie wyprodukowanej energii i mniejsze zużycie paliwa potrzebnego do jej wytworzenia. Z samej definicji izolacje rurociągów to nic innego jak sposoby zabezpieczenia sąsiadujących ze sobą elementów tak, by ograniczyć ich wzajemne na siebie oddziaływanie. Tak więc wyróżniamy izolacje termiczne (ciepło- i zimnochronne), hydroizolacyjne, akustyczne czy chemoodporne. Niemniej aktualnie bardzo duży nacisk kładzie się właśnie na izolacje termiczne. Faktem jest, że praw fizyki nie da się oszukać i trudno całkowicie wyeliminować straty ciepła pomiędzy punktami o różnych temperaturach, ale współcześnie stosowane techniki izolacji znacząco redukują straty.

Co więcej, odpowiednie izolacje rurociągów wpływają nie tylko na zmniejszenie strat energii, ale często także na prawidłowe funkcjonowanie całej instalacji.

Izolacje rurociągów w przemyśle – wybór izolacji

O doborze izolacji decyduje kilka czynników, spośród których najważniejsze warte wymienienia to: cieplne, techniczne, technologiczne i oczywiście także ekonomiczne.

Izolacje rurociągów w przemyśle niezależnie od branży są jednym z istotnych elementów pracy całego układu fabryki, przepompowni paliw czy elektrowni.

Jednocześnie, aby zapewnić skuteczność izolacji przemysłowej powinny być spełnione między innymi takie kryteria jak: odpowiednie właściwości stosowanych materiałów izolacyjnych w zakresie uzyskania efektywności i stabilności cieplnej, niepodatność na zmiany temperatury, niska podatność na absorbcję wilgoci z otoczenia (poprzez zastosowanie tzw. płaszcza ochronnego), czy podatność na uzyskiwanie próżni. Aby izolacja była w pełni efektywna musi mieć także odpowiednią grubość oraz być wykonana zgodnie ze sztuką i najlepszą wiedzą w tym zakresie.

Naukowcy przewidują, że do roku 2030 zwiększy się znacząco zapotrzebowanie na energię cieplną (nawet o około 40%!) a jednocześnie wzrasta presja ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Prawidłowo zaprojektowane i wykonane izolacje mają na celu sprostanie rosnącym wymaganiom bowiem skutecznie redukują straty ciepła i tym samym wpływają na skuteczniejsze wykorzystanie już wyprodukowanej energii. To z kolei wpływa na zmniejszenie zużycia paliw stosowanych do wytworzenia potrzebnej energii i pożądaną redukcję emisji produktów pochodnych ich spalania.

Izolacje rurociągów w przemyśle – wykonanie

Nasza firma wykonuje izolacje przemysłowe zarówno zimno- jak i ciepłochronne, różnego rodzaju izolacje akustyczne jak i izolacje wodochronne (zabezpieczenia antykorozyjne) stosując najlepsze w tym zakresie materiały i technologie.

Najwyższej jakości wykonawstwo gwarantuje zlecającym, że zastosowana izolacja w pełni sprosta stawianym jej wymogom.

Specjalizujemy się w wykonawstwie izolacji całych układów i rurociągów w każdym przemyśle.
Izolacje rurociągów w przemyśle
Izolacje rurociągów w przemyśle - Izolacje przemysłowe rurociągów