Roboty budowlano-wykończeniowe

Roboty budowlano-wykończeniowe

Projekt i wykonawstwo instalacji przemysłowej to początek prac związanych z jej finalnym uruchomieniem. Jednak, aby taka instalacja mogła rozpocząć swoją pracę niezbędnym jest jej ostateczna budowa, łączenie i właściwy montaż w odpowiednio przygotowanej lokalizacji.

Roboty budowlano-wykończeniowe pod instalacje przemysłowe.

Roboty budowlane często stanowią jedną z kluczowych czynności przy budowie i montażu różnego typu instalacji przemysłowych. W ich skład wchodzą najczęściej takie czynności jak:

 • właściwe oczyszczenie i przygotowanie terenu,
 • rozbiórka ewentualnych obiektów będących na terenie budowy instalacji,
 • roboty ziemne – w tym przeprowadzenie odpowiednich wykopów, wyrównanie terenu oraz jego ewentualne odwadnianie jeśli to konieczne, a także wykonanie koniecznych nasypów.

W zależności od projektu niezbędnym może być przeprowadzenie części z nich, jednak w przeważającej większości przypadków wymagane będzie wykonawstwo większości z wymienionych.

W ramach świadczonych usług odpowiadamy nie tylko za całość prac projektowych, ale także za uzyskanie odpowiednich pozwoleń i nadzór nad pracami budowlanymi. Zapewniamy także odpowiednie planowanie robót budowlanych oraz właściwą koordynację działań tak, by wszystkie prace budowlane związane z rozruchem instalacji zakończyły się w planowanym terminie. Realizujemy także nieodzowne roboty wykończeniowe wykonywane w końcowej fazie prac budowlanych, w tym prace związanych z rozprowadzeniem niezbędnych instalacji i przewodów, izolacji i innych elementów związanych z wykańczaniem budynków.

Roboty budowlano-wykończeniowe pod instalacje przemysłowe.

Przed ostatecznym uruchomieniem instalacji przemysłowej zapewniamy także przeprowadzenie prób wytrzymałościowych oraz szeregu testów w tym testów szczelności budowanej instalacji.
Posiadając wieloletnie doświadczenie w zakresie robót budowlano-wykończeniowych związanych z budową instalacji przemysłowych jesteśmy w stanie zapewnić wysoką jakość świadczonych usług, a realizowane projekty zarządzane są przez wysoko wykwalifikowanych i biegłych w tej dziedzinie kierowników.

Roboty budowlano-wykończeniowe pod instalacje przemysłowe.

Roboty budowlano-wykończeniowe pod instalacje przemysłowe są krytycznym etapem w procesie przygotowania obiektu przemysłowego do rozpoczęcia produkcji. Te roboty obejmują szereg zadań, które mają na celu stworzenie odpowiednich warunków dla instalacji urządzeń i maszyn przemysłowych. Oto kilka głównych kategorii prac, które mogą być związane z tym etapem projektu:

 1. Instalacje sanitarne i elektryczne:
  • Prace związane z instalacją systemów elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych, oraz gazowych.
 2. Prace wykończeniowe:
  • Malowanie, układanie podłóg przemysłowych, montaż sufitów, ścian działowych oraz innych elementów wykończeniowych.
 3. Przygotowanie infrastruktury pod maszyny:
  • Przygotowanie podłoża pod maszyny, instalacje pneumatyczne, hydrauliczne i elektryczne niezbędne do obsługi maszyn.
 4. Zabezpieczenia przeciwpożarowe:
  • Instalacja systemów przeciwpożarowych, takich jak detektory dymu, systemy sprinklerowe, hydranty wewnętrzne.

Roboty te są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania instalacji przemysłowych i wymagają dobrze zorganizowanego zarządzania projektem, doświadczonej ekipy budowlanej oraz ściśłego przestrzegania norm i regulacji branżowych. Dobrze przeprowadzone roboty budowlano-wykończeniowe to podstawa bezpiecznej i efektywnej eksploatacji obiektów przemysłowych.

Roboty budowlano-wykończeniowe