Kristiansand – Norwegia

Obiekt spalarni Returkraft AS – Izolacja kotła , zbiorników i rurociągów.