Jak prawidłowo wykonać zabezpieczenia ogniochronne ?

Jak prawidłowo wykonać zabezpieczenia ogniochronne ?

Zabezpieczenia ognioochronne mają jeden podstawowy cel – zapobiegać wpływowi ewentualnego ognia na krytyczne elementy budynku i różnego typu instalacji. Od poziomu zabezpieczeń ognioochronnych zależy nie tylko bezpieczeństwo elementów instalacji czy budynku, ale przede wszystkim zdrowie i życie ludzkie. Dlatego w tej kwestii nie ma miejsca na półśrodki czy zaniedbania. Należy zawsze mieć na uwadze, że ogień, wysoka temperatura, toksyczne opary i brak dopływu powietrza mogą być katastrofalne w skutkach.

Zabezpieczenia ognioochronne instalacji przemysłowych to szybko rozwijająca się technologia, której znajomość gwarantuje zastosowanie najlepszych dostępnych systemów oraz nowoczesnych, sprawdzonych materiałów. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenia pasywne, które mają za zadanie spowolnienie nagrzewania się konstrukcji i zachować ją w nienaruszonym stanie w sytuacji pojawienia się ognia. Tylko wtedy, gdy zaprojektowaniem i wykonaniem zabezpieczeń ognioochronnych zajmie się prawdziwy specjalista, można zyskać pewność, że dana konstrukcja staje się bezpieczna i zgodna z obowiązującymi wymogami.

Przy wykonywaniu zabezpieczeń ognioochronnych szczególną uwagę należy zwrócić przede wszystkim z jakich materiałów wykonana jest dana instalacja, temperatury topnienia i rozkładu jej elementów, ich średnicę oraz grubość oraz czy występuje izolacja i jaki jest jej typ. Dysponując tą wiedzą można dobrać szereg produktów ognioochronnych dedykowanych do wykonania zabezpieczeń pożarowych, w tym do zabezpieczenia przejść przeciwpożarowych: rur, przewodów, kabli, kanałów wentylacyjnych czy szczelin dylatacyjnych.

Jak prawidłowo wykonać zabezpieczenia ogniochronne ? – Lista materiałów

Wśród stosowanych materiałów obecnie wykorzystuje się przede wszystkim:

  • opaski ognioochronne,
  • kołnierze ognioochronne
  • pasty i masy ognioochronne,
  • nowoczesne natryski ognioochronne,
  • specjalistyczne piany ognioochronne i powłoki pęczniejące,
  • uszczelki ognioochronne,
  • impregnacje i farby ognioochronne,
  • obudowy i płyty ognioochronne,
  • przepusty ognioochronne.

Wybór właściwego materiału zależy przede wszystkim od rodzaju instalacji i materiałów z jakiego została wykonana. Niezwykle istotnym elementem jest zawsze właściwe zabezpieczenie przepustów instalacyjnych. Prawidłowo wykonane ich zabezpieczenie ognioochronne skutecznie zmniejsza ryzyko wystąpienia ewentualnego pożaru, a w razie jego wystąpienia efektywnie minimalizuje jego rozprzestrzenianie się.

W naszej firmie kładziemy szczególny nacisk na bezpieczeństwo i skuteczność stosowanych zabezpieczeń ognioochronnych. Wiedza posiadana przez naszych pracowników w tym zakresie, doświadczenie oraz znajomość najnowocześniejszych technologii i materiałów gwarantuje, że zawsze dobieramy najkorzystniejsze i najskuteczniejsze rozwiązanie z aktualnie dostępnych na rynku.

Wierzymy iż powyższy artykuł odpowiedział na wszystkie twoje pytania w temacie „Jak prawidłowo wykonać zabezpieczenia ogniochronne ?”. Jeśli jednak masz dodatkowe pytania – zapraszamy do kontaktu.

Proces realizacji izolacji przemysłowych Jak wykonać zabezpieczenia ogniochronne przejść instalacyjnych ?